Comercial

Estimació Objectiva Mòduls, estimació Directa Simplificada. Estimació Directa Normal, IVA, Renda, Altes i baixes IAE

Accedir

Fiscal

Comptabilitat directa norma, comptabilitat directa simplificada, confecció i legalització de llibres, presentació Comptes Anuals

Accedir

Higiènica - Sanitària

Contractes i pròrrogues, autònoms, altes i baixes, nòmines, liquidacions Retencions, liquidacions de Seguretat Social, pensions jubilació, viduïtat...

Accedir


Laboral

Estimació Objectiva Mòduls, estimació Directa Simplificada. Estimació Directa Normal, IVA, Renda, Altes i baixes IAE

Accedir

Ajuts i subvencions

Comptabilitat directa norma, comptabilitat directa simplificada, confecció i legalització de llibres, presentació Comptes Anuals

Accedir

Artesania Alimentària

Contractes i pròrrogues, autònoms, altes i baixes, nòmines, liquidacions Retencions, liquidacions de Seguretat Social, pensions jubilació, viduïtat...

Accedir


Fitxes Tècniques

Estimació Objectiva Mòduls, estimació Directa Simplificada. Estimació Directa Normal, IVA, Renda, Altes i baixes IAE

Accedir