ELS SECRETS DELS ADOBS I MARINATS

Dilluns 18 de juny de 16 a 20h

Dins l’oferta especialista a les carnisseries i xarcuteries i en un lloc destacat s’hi troben els preparats de carn frescos i dins aquests, en especial, els productes adobats o marinats.
Aquests productes que sempre han estat presents als taulells de les carnisseries i xarcuteries, han anat evolucionant de forma paral·lela a la demanda del mercat i avui en dia podem trobar-ne una gran varietat en presentacions i sabors.

Llegir més

Cursos oferts per:

Fundació Oficis de la Carn